Kurzy angličtiny pro mírně pokročilé

od 109 Kč / 60min

Kurzy jsou určeny pro absolventy kurzu pro chronické začátečníky a pro všechny ty, kteří zvládli vstupní test pro mírně pokročilé.

Obsah výuky
v jednotlivých stupních
Požadovaná znalost

V těchto kurzech angličtiny si dokonale uspořádáte všechny frekventované časy činného rodu prostého i průběhového (např. I have done it x I have been doing it since then) , včetně nově probírané minulé podmínky prosté (I would have done it.) a předpřítomného času průběhového. Přidáte další způsobová slovesa (may, mustn't, shall, should) i s jejich opisy (be allowed to, be supposed to), všechny časové předložky (např.: since, until, by, within), úvod do frázových sloves, vazby s -ing tvarem (I don't mind doing it, I'm used to being here). Podrobně proberete trpný rod prostý i průběhový (It's often used x It's being used) a seznámíte se s nejjednoduššími typy vedlejších vět (např.: When she comes, I will tell her.). Na konci kurzu se přechází na četbu upravených anglických textů úrovně A2 (Easy Readers: Pre-Intermediate). Úspěšní absolventi mohou před gramatickým kurzem B1-středně pokročilí, pokračovat kurzem komunikačním, konverzací po MP, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.

Rozčlenění kurzů

Zobrazit vše
  • Týdenní kurzy
  • Dvouměsíční kurzy
  • Čtyřměsíční kurzy

Týdenní kurzy

Výuka probíhá 6dní od pondělí do soboty denně od 8 do 17 hod. v učebnách v centru Brna. Pro mimobrněnské možnost zajištění ubytování. Zahájení: celoročně
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
03. 02. - 08. 02. po - so 8:00 - 17:00 Sirotek, Smolka, Petřík, Chocholatý Brno Kounicova 39, II.patro 5 790Kč více informací » přihlásit se
30. 03. - 04. 04. po - so 8:00 - 17:00 Brno Kounicova 39, II.patro 5 790Kč více informací » přihlásit se
18. 05. - 23. 05. po - so 8:00 - 17:00 Brno Kounicova 39, II.patro 5 790Kč více informací » přihlásit se

Dvouměsíční kurzy

Výuka probíhá 2x týdně v dopoledních (9:00 - 12:00) nebo odpoledních (16:30 - 19:30) hodinách v centru Brna. Zahájení: leden, duben, červenec a září
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
A31
20. 01. - 18. 03.
po + st 16:30 - 19:30 Smolka, Klepáčková Brno SPŠS, Sokolská 1 5 790Kč více informací » Kurz je obsazen přihlásit se jako náhradník

Čtyřměsíční kurzy

Výuka v těchto kurzech probíhá 1x týdně v dopoledních nebo odpoledních hodinách. Zahájení: v září a v únoru
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
A032
11. 02. - 09. 06.
úterý 16:30 - 19:30 Sirotek Brno 6 190Kč více informací » přihlásit se
AT03 mp
12. 02. - 10. 06.
středa 17:00 - 20:00 Třebíč Černý dům, Karlovo náměstí 22/16 5 690Kč více informací » přihlásit se
A034
13. 02. - 11. 06.
čtvrtek 17:00 - 20:00 Petřík Brno 6 190Kč více informací » přihlásit se
A034D
13. 02. - 11. 06.
čtvrtek 9:00 - 12:00 Smolka Brno 6 190Kč více informací » přihlásit se