Kurzy angličtiny pro mírně pokročilé

od 127 Kč / 60min

Kurzy jsou určeny pro absolventy kurzu pro chronické začátečníky a pro všechny ty, kteří zvládli vstupní test pro mírně pokročilé.

Obsah výuky
v jednotlivých stupních
Požadovaná znalost

V těchto kurzech angličtiny si dokonale uspořádáte všechny frekventované časy činného rodu prostého i průběhového (např. I have done it x I have been doing it since then) , včetně nově probírané minulé podmínky prosté (I would have done it.) a předpřítomného času průběhového. Přidáte další způsobová slovesa (may, mustn't, shall, should) i s jejich opisy (be allowed to, be supposed to), všechny časové předložky (např.: since, until, by, within), úvod do frázových sloves, vazby s -ing tvarem (I don't mind doing it, I'm used to being here). Podrobně proberete trpný rod prostý i průběhový (It's often used x It's being used) a seznámíte se s nejjednoduššími typy vedlejších vět (např.: When she comes, I will tell her.). Na konci kurzu se přechází na četbu upravených anglických textů úrovně A2 (Easy Readers: Pre-Intermediate). Úspěšní absolventi mohou před gramatickým kurzem B1-středně pokročilí, pokračovat kurzem komunikačním, konverzací po MP, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.

Rozčlenění kurzů

Zobrazit vše
  • Dvouměsíční kurzy
  • Čtyřměsíční kurzy
  • Tříměsíční kurzy

Dvouměsíční kurzy

Výuka probíhá 2x týdně v dopoledních (9:00 - 12:00) nebo odpoledních (16:30 - 19:30) hodinách v centru Brna. Zahájení: leden, duben, červenec a září
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
A31 on-line Děti
26. 04. - 23. 06.
po + st 16:00 - 17:00 Online Virtuální učebna 3 190Kč více informací » přihlásit se

Čtyřměsíční kurzy

Výuka v těchto kurzech probíhá 1x týdně v dopoledních nebo odpoledních hodinách. Zahájení: v září a v únoru
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
A032D on-line
16. 03. - 29. 06.
úterý 9:00 - 12:00 Petřík Online Virtuální učebna 03 Last minute 5 290Kč Původní cena
6 490
více informací » přihlásit se
A032D on-line (I.polovina)
16. 03. - 04. 05.
úterý 9:00 - 12:00 Petřík Online Virtuální učebna 03 Last minute 2 090Kč Původní cena
3 290
více informací » přihlásit se
A032D on-line (pasivní účast)
16. 03. - 29. 06.
úterý 9:00 - 12:00 Petřík Online Virtuální učebna 03 Last minute 3 190Kč Původní cena
4 190
více informací » přihlásit se
A033 on-line
17. 03. - 30. 06.
středa 16:45 - 19:45 Chocholatý Online Virtuální učebna 4 Last minute 5 290Kč Původní cena
6 490
více informací » přihlásit se
A033 on-line (I.polovina)
17. 03. - 05. 05.
středa 16:45 - 19:45 Chocholatý Online Virtuální učebna Last minute 2 090Kč Původní cena
3 290
více informací » přihlásit se
A033 on-line (pasivní účast)
17. 03. - 30. 06.
středa 16:45 - 19:45 Chocholatý Online Virtuální učebna Last minute 3 190Kč Původní cena
4 190
více informací » přihlásit se

Tříměsíční kurzy

Výuka v těchto kurzech probíhá 1x týdně v dopoledních (9:00 - 11:30) nebo odpoledních hodinách (17:30 - 20:00). Zahájení: v září a v únoru
Termín Dny Výuka Lektor Město Učebna Cena
A31 on-line
19. 04. - 30. 06.
po + st 20:00 - 22:00 Sirotek Online Virtuální učebna 5 990Kč přihlásit se
A31 on-line (I.polovina)
19. 04. - 26. 05.
po + st 20:00 - 22:00 Sirotek Online Virtuální učebna 3 190Kč přihlásit se
A31 on-line (pasivní účast)
19. 04. - 30. 06.
po + st 20:00 - 22:00 Sirotek Online Virtuální učebna 3 990Kč přihlásit se
A32O on-line
27. 04. - 08. 07.
út + čt 17:30 - 19:30 Sirotek Online Virtuální učebna 1 5 990Kč přihlásit se
A32O on-line (I.polovina)
27. 04. - 03. 06.
út + čt 17:30 - 19:30 Sirotek Online Virtuální učebna 1 3 190Kč přihlásit se
A32O on-line (pasivní účast)
27. 04. - 08. 07.
út + čt 17:30 - 19:30 Sirotek Online Virtuální učebna 1 3 990Kč přihlásit se