Kurz čínštiny pro úplné začátečníky

Od 26. září nově otevíráme kurz čínštiny pro začátečníky v Brně.

 

Vážení studenti,

rozšiřujeme nabídku našich jazykových kurzů o kurz čínštiny. Pro ty z vás, kteří toužíte poznat základy tohoto jazyka nabízíme od září 2017 kurz čínštiny pro úplné začátečníky. Kurz bude obsahovat základy čínského jazyka ve všech časech mimo psaní a povede jej lektor PhDr. David Pirochta, který mimo čínštinu ovládá perfektně angličtinu, němčinu a norštinu. Pokud chcete poznat kouzlo tohoto asijského jazyka, tak je kurz určen právě pro Vás.

Kurz čínského jazyka bude primárně zaměřen na:

- osvojení si výslovnosti čínských tónových slabik

- zvládnutí přepisu do latinky, tzv. pinyin

- skládání jednoduchých vět v přítomném a minulém čase

- rozlišení oznamovacích, tázacích a rozkazovacích vět

- nácvik jednoduchých dialogů

- poslech čínských rozhovorů a drilových cvičení na různá témata

- drily zdvořilostních frází a některých idiomů

Mezi jednotlivé ústní drily budou vkládány krátké pauzy, během kterých si studenti vyzkouší psaní některých čínských znaků. Bude jim vysvětleno pořadí tahů a ukázána piktografická motivace vybraných znaků.

Během kursu budou studenti zažívat uspokojení z toho, že si vybrali právě Nepustilovu metodu, která je se svými drily pro agramatický jazyk typu čínštiny naprosto ideální. Na konci kurzu by pak měli studenti odcházet s dojmem, že je čínština na komunikativní úrovni poměrně rychle zvládnutelná, a měli by se již těšit na pokračování ve studiu.

Váš lektor David Pirochta

 


PhDr. David PirochtaPhDr. David Pirochta, PhD (nar. 1972) vystudoval na Filosofické fakultě MU germanistiku a nordistiku a navázal postgraduálním studiem na katedře srovnávací jazykovědy, kde se mimo jiné věnoval klasické čínštině u doc. Čajky. V rámci dalšího vzdělávání na poli sinologie navštěvoval privátní kursy čínštiny u několika lektorů v ČR i zahraničí a podnikl několik kratších i delších studijních cest do Číny. Už mnoho let vyučuje přes den privátně i ve firmách cizí jazyky, překládá a tlumočí (především angličtinu, němčinu, ruštinu, češtinu a čínštinu), po večerech a víkendech pak předává zájemcům o tradiční metody celostního rozvoje klasickou jógu a čínské umění taiji. 

Aktuality

30. 05. 2022

Jednodenní workshopy

LAST MINUTE CENA - ANGLICKÉ JEDNOHUBKY Jedinečné 4hodinové kurzy, ve kterých se zaměříme přesně na tu část gramatiky, kterou potřebujete zdokonalit.

12. 05. 2022

Letní kurzy 2022 - Akce FIRST MINUTE

Letní prázdninové kurzy jedinečnou Nepustilovou metodou. Prezenčně i on-line.

03. 05. 2022

Nové kontaktní místo

POZOR! Změna kontaktního místa Na adrese Kounicova 31 jsme pro vás nově otevřeli Nepustilův jazykový obchůdek, kde můžete zakoupit všechny produkty naší jazykovky, můžete si tu...

Všechny aktuality

Last minute kurzy

JEDINÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA V ČR S OPRÁVNĚNÍM PRO VÝUKU NEPUSTILOVOU METODOU

KVALITNÍ TÝM PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÝCH LEKTORŮ

PROSTORNÉ, MODERNĚ VYBAVENÉ UČEBNY V CENTRU BRNA

PŘEHLEDNÝ A LOGICKÝ VSTUP DO JAZYKA

MOŽNOST NAHRAZENÍ ZMEŠKANÝCH HODIN

NAŠIMI KURZY PROŠLO DO DNEŠNÍHO DNE VÍCE NEŽ 70.000 SPOKOJENÝCH POSLUCHAČŮ