Kurz čínštiny pro úplné začátečníky

Od 26. září nově otevíráme kurz čínštiny pro začátečníky v Brně.

 

Vážení studenti,

rozšiřujeme nabídku našich jazykových kurzů o kurz čínštiny. Pro ty z vás, kteří toužíte poznat základy tohoto jazyka nabízíme od září 2017 kurz čínštiny pro úplné začátečníky. Kurz bude obsahovat základy čínského jazyka ve všech časech mimo psaní a povede jej lektor PhDr. David Pirochta, který mimo čínštinu ovládá perfektně angličtinu, němčinu a norštinu. Pokud chcete poznat kouzlo tohoto asijského jazyka, tak je kurz určen právě pro Vás.

Kurz čínského jazyka bude primárně zaměřen na:

- osvojení si výslovnosti čínských tónových slabik

- zvládnutí přepisu do latinky, tzv. pinyin

- skládání jednoduchých vět v přítomném a minulém čase

- rozlišení oznamovacích, tázacích a rozkazovacích vět

- nácvik jednoduchých dialogů

- poslech čínských rozhovorů a drilových cvičení na různá témata

- drily zdvořilostních frází a některých idiomů

Mezi jednotlivé ústní drily budou vkládány krátké pauzy, během kterých si studenti vyzkouší psaní některých čínských znaků. Bude jim vysvětleno pořadí tahů a ukázána piktografická motivace vybraných znaků.

Během kursu budou studenti zažívat uspokojení z toho, že si vybrali právě Nepustilovu metodu, která je se svými drily pro agramatický jazyk typu čínštiny naprosto ideální. Na konci kurzu by pak měli studenti odcházet s dojmem, že je čínština na komunikativní úrovni poměrně rychle zvládnutelná, a měli by se již těšit na pokračování ve studiu.

Váš lektor David Pirochta

 


PhDr. David PirochtaPhDr. David Pirochta, PhD (nar. 1972) vystudoval na Filosofické fakultě MU germanistiku a nordistiku a navázal postgraduálním studiem na katedře srovnávací jazykovědy, kde se mimo jiné věnoval klasické čínštině u doc. Čajky. V rámci dalšího vzdělávání na poli sinologie navštěvoval privátní kursy čínštiny u několika lektorů v ČR i zahraničí a podnikl několik kratších i delších studijních cest do Číny. Už mnoho let vyučuje přes den privátně i ve firmách cizí jazyky, překládá a tlumočí (především angličtinu, němčinu, ruštinu, češtinu a čínštinu), po večerech a víkendech pak předává zájemcům o tradiční metody celostního rozvoje klasickou jógu a čínské umění taiji. 

Aktuality

02. 01. 2019

Kurzy leden/únor 2019

Zápisy do dvouměsíčních a čtyřměsíčních kurzů angličtiny, němčiny a francouzštiny právě začaly. Neváhejte a registrujte se ihned. Začínáme již 21. ledna. Těšíme se na Vás!

27. 11. 2018

Darujte vzdělání

Hledáte originální a trvalý vánoční dárek? Darujte sobě nebo svým blízkým jazykový kurz jedinečnou Nepustilovou metodou.

15. 08. 2018

Kurzy září 2018

Podzimní gramatické i konverzační kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny a čínštiny Nepustilovou metodou.

Všechny aktuality

JEDINÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA V ČR S OPRÁVNĚNÍM PRO VÝUKU NEPUSTILOVOU METODOU

KVALITNÍ TÝM PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÝCH LEKTORŮ

PROSTORNÉ, MODERNĚ VYBAVENÉ UČEBNY V CENTRU BRNA

PŘEHLEDNÝ A LOGICKÝ VSTUP DO JAZYKA

MOŽNOST NAHRAZENÍ ZMEŠKANÝCH HODIN

NAŠIMI KURZY PROŠLO DO DNEŠNÍHO DNE VÍCE NEŽ 50.000 SPOKOJENÝCH POSLUCHAČŮ