AK22 - měsíční Konverzační kurz pro chronické začátečníky

Kód: AK22 - měsíční
Termín: 13. 07. - 24. 08.
Rozvrh výuky: úterý + čtvrtek, 20:00-22:00
Lektoři: Klepáčková, Petřík
Místo konání: virtuální učebna 5
Cena: 4 790 Kč
Výukové materiály: Učebnice se nepožadují

přihlásit se

Rozsah výuky: Celkem 30 hodin (30 x 60min). Výuka probíhá 1x týdně 2,5 hodiny on-line s naším lektorem v ranních (8:00 - 10:30), odpoledních (16:30 - 19:00) nebo večerních (19:30 - 22:00) hodinách. 


Obsah kurzu: Tento komunikativní kurz zahrnuje řízenou konverzaci, četbu, poslech a psaní na procvičení a zafixování znalostí získaných v předešlých gramatických kurzech. Důraz je kladen na reakci na mluvené slovo v angličtině, frekventant je nucen být neustále ve střehu a odpovídat na jednoduché věty. V těchto kurzech se naučíte reagovat v základních hovorových situacích, odpovídat na otázky týkající se rodiny, práce, volného času, cestování, nakupování a jiné. Doplňkově je rovněž zařazen překlad upravených anglických textů a poslech anglických písní. Kurzy vede náš kvalifikovaný český lektor.
 
Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou pokračovat gramatickým kurzem A2 - mírně pokročilí.
 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 posluchačů.
 
Před zahájením kurzu Vám doporučujeme vyplnit si rozlišovací test pro přesnější stanovení Vaší jazykové úrovně.