S014 Čtyřměsíční kurz španělštiny pro úplné začátečníky

Kód: S014
Termín: 23. 09. - 27. 01.
Rozvrh výuky: čtvrtek, 16:45 - 19:45
Lektoři: Vaňková
Místo konání: Kounicova 39, II. patro
Cena: 6 190 Kč

přihlásit se

Rozsah výuky: Kurz probíhá 1x týdně v rozsahu 16 lekcí po 3 hodinách. Celkem 48 hodin (48 x 60min).

 
Obsah kurzu: Cílem kurzu je probrat nejzákladnější gramatiku. Naučíte se např. španělskou výslovnost, tvorbu jednoduchých vět a otázek, základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném, minulém a budoucím čase (tengo, tuve, tendré), rozkaz, sloveso být v jeho třech variantách (ser, estar, hay), zájmena, základní předložky a hovorové vazby. Začíná se s četbou pro začátečníky úrovně A0.
 
Výukové materiály: Budou upřesněny
 


Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 posluchačů.