Čtyřměsíční kurz španělštiny pro úplné začátečníky

Rozsah výuky: Kurz probíhá 1x týdně v rozsahu 16 lekcí po 3 hodinách. Celkem 48 hodin (48 x 60min).

 
Obsah kurzu:  V těchto kurzech se naučíte např. španělskou výslovnost, tvorbu jednoduchých vět a otázek, základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném, minulém a budoucím čase (tengo, tuve, tendré), sloveso být v jeho třech variantách (ser, estar, hay), zájmena, základní předložky
a hovorové vazby. Začíná se s četbou pro začátečníky úrovně A0.
 
Výukové materiály: Skripta španělštiny pro ÚZ 
 


Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 posluchačů.