N013 Čtyřměsíční kurz němčiny pro úplné začátečníky

Kód: N013
Termín: 21. 09. - 18. 01.
Rozvrh výuky: středa, 16:45-19:45
Lektoři: Marek Halo
Místo konání: Kounicova 39, II. patro, učebna 3
Cena: 7 290 Kč

přihlásit se

Tento kurz je určen pro posluchače, kteří s němčinou teprve začínají.

Rozsah výuky: Kurz probíhá 1x týdně v rozsahu 15 lekcí po 3 hodinách. Celkem 45 hodin (45 x 60min).

Obsah kurzu: Cílem je probrat základy jazyka tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro dobrou adaptaci v kurzech vyššího stupně - probere se nejzákladnější gramatika, s jejíž znalostí lze také (za pomoci slovníku) začít číst zjednodušené verze knih nebo zkoušet jednoduchou konverzaci. V tomto kurzu se naučíte např. výslovnost, 3. a 4. pád podstatných jmen a osobních zájmen, základní předložky, tvorbu jednoduchých vět ve třech časech, různé hovorové vazby, způsobová + pomocná slovesa a základní silná slovesa.

Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou pokračovat gramatickým kurzem A1 - chroničtí začátečníci.