N034 Čtyřměsíční kurz němčiny pro mírně pokročilé

Kód: N034
Termín: 22. 09. - 19. 01.
Rozvrh výuky: čtvrtek, 16:45-19:45
Lektoři: Marek Halo
Místo konání: Kounicova 39, II. patro, uč. 3
Cena: 7 290 Kč

přihlásit se

Jedná se o kurz němčiny určený úspěšným absolventům našich kurzů pro chronické začátečníky a pro ostatní zájemce, kteří zvládli vstupní test pro mírně pokročilé.

Rozsah výuky: Kurz probíhá 1x týdně v rozsahu 15 lekcí po 3 hodinách. Celkem 45 hodin (45 x 60min).

Obsah kurzu: V tomto kurzu je výuka zaměřena na zafixování náročnějších struktur z předešlého kurzu, procvičují se nepravidelná slovesa, slovesa s předložkovou vazbou, dále se pokračuje v četbě a rozboru textů. Nově se probere trpný rod, způsobová slovesa při vyjadřování domněnky a jistoty, použití přítomného a minulého infinitivu, skloňování přídavných jmen. Kromě toho zvládnete souvětí souřadné a základní typy vedlejších vět.

Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou pokračovat gramatickým kurzem B1 - středně pokročilí nebo konverzací po MP, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.

Výukové materiály:  Skripta německého jazyka pro mírně pokročilé. Skripta si můžete zakoupit osobně v naší kanceláři, ale i přímo v učebně před zahájením kurzu, nebo si je můžete nechat zaslat poštou přes náš e-shop.

Před zahájením kurzu Vám doporučujeme vyplnit si rozlišovací test pro přesnější stanovení Vaší jazykové úrovně.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 posluchačů.