C01 úz Čtyřměsíční kurz čínštiny pro úplné začátečníky

Kód: C01 úz
Termín: 26. 09. - 23. 01.
Rozvrh výuky: úterý, 16.45 - 19.45
Lektoři: Pirochta
Místo konání: Kounicova 39, II.patro
Cena: 5 100 Kč

přihlásit se

 

Rozsah výuky: Kurz probíhá 1x týdně v rozsahu 17 lekcí po 3 hodinách. Celkem 51 hodin (51 x 60min).
 
Obsah kurzu: Kurz čínského jazyka bude primárně zaměřen na:

- osvojení si výslovnosti čínských tónových slabik

- zvládnutí přepisu do latinky, tzv. pinyin

- skládání jednoduchých vět v přítomném a minulém čase

- rozlišení oznamovacích, tázacích a rozkazovacích vět

- nácvik jednoduchých dialogů

- poslech čínských rozhovorů a drilových cvičení na různá témata

- drily zdvořilostních frází a některých idiomů

 

Mezi jednotlivé ústní drily budou vkládány krátké pauzy, během kterých si studenti vyzkouší psaní některých čínských znaků. Bude jim vysvětleno pořadí tahů a ukázána piktografická motivace vybraných znaků.

 

Během kurzu budou studenti zažívat uspokojení z toho, že si vybrali právě Nepustilovu metodu, která je se svými drily pro agramatický jazyk typu čínštiny naprosto ideální. Na konci kurzu by pak měli studenti odcházet s dojmem, že je čínština na komunikativní úrovni poměrně rychle zvládnutelná, a měli by se již těšit na pokračování ve studiu. 


Lektor: PhDr. David Pirochta, PhD (nar. 1972) vystudoval na Filosofické fakultě MU germanistiku a nordistiku a navázalPhDr. David Pirochta
postgraduálním studiem na katedře srovnávací jazykovědy, kde se mimo jiné věnoval klasické čínštině u doc. Čajky. V rámci dalšího vzdělávání na poli sinologie navštěvoval privátní kursy čínštiny u několika lektorů v ČR i zahraničí a podnikl několik kratších i delších studijních cest do Číny. Už mnoho let vyučuje přes den privátně i ve firmách cizí jazyky, překládá a tlumočí (především angličtinu, němčinu, ruštinu, češtinu a čínštinu), po večerech a víkendech pak předává zájemcům o tradiční metody celostního rozvoje klasickou jógu a čínské umění taiji. 


Výukové materiály: Vlastní materiály vyučujícího lektora + učebnice čínské konverzace (autor: David Uher). Učebnice čínské konverzace není zahrnuta v ceně kurzovného. 
 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 posluchačů.