A22 on-line (II. polovina) Chroničtí začátečníci

Kód: A22 on-line (II. polovina)
Termín: 02. 06. - 25. 06.
Rozvrh výuky: út + čt, 16:30 - 19:30 (8_lekcí)
Lektoři: Smolka, Blablová
Místo konání: Virtuální učebna
Cena: 2 900 Kč

přihlásit se

On-line výuka probíhá přes aplikaci Webex, kterou si můžete stáhnout zde

Výuka probíhá formou videokonference, během které se můžete aktivně zapojovat, drilovat a komunikoat s lektorem. Abyste se mohli úšpěšně připojit do svého on-line kurzu, postupujte podle návodu.

Jakékoliv dotazy týkající se on-line výuky směřujte na onlinekurzy@njs.cz. V případě technických problémů se obraťte na telefonní číslo nebo WhatsApp +420 603 526 019. 

Rozsah výuky: Kurz probíhá 2x týdně v rozsahu 16 lekcí po 3 hodinách. Celkem 48 hodin (48 x 60min).
Rozsah výuky 1. polovina: Kurz probíhá 2x týdně v rozsahu 8 lekcí po 3 hodinách. Celkem 24 hodin (24 x 60min). Poté lze za doplatek 2900,-Kč plynule pokračovat ve druhé polovině kurzu.

Obsah kurzu: V těchto kurzech se mimo jiné naučíte: přítomnou podmínku prostou (I would go), předpřítomný čas prostý (I have seen it), další způsoby vyjádření budoucnosti, minulý čas průběhový (I was waiting), dvě nejpoužívanější způsobová slovesa (can, must) i s opisy (be able to, have to), některé vazby slovesa s infinitivem (I want to go) a všechny předložky místní. Na konci kurzu se přechází na četbu upravených anglických textů úrovně A1 (Easy Readers: Elementary).
 
Výukové materiály: Nové vydání Angličtina Komplet nebo Angličtina sada I + CD. Učebnice si můžete zakoupit přes náš e-shop a budou Vám doručeny poštou. 
 
On-line kurzy zapadají do našeho systému kurzů přezenčních a po jejich absolvování můžete tedy plynule navázat na kurzy vyšší pokročilosti v prezenční formě nebo pokračovat on-line. Úspěšní absolventi tohoto kurzu tedy mohou pokračovat gramatickým kurzem A2 - mírně pokročilí nebo konverzací po CHZ, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.
 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 posluchačů.