AWS2 - rozdíly mezi prostou a průběhovou formou Chroničtí začátečníci

Kód: AWS2 - rozdíly mezi prostou a průběhovou formou
Termín: 26. 08. - 26. 08.
Rozvrh výuky: pátek, 16:00 - 20:00
Lektoři: Klepáčková
Místo konání: Kounicova 39
Cena: 1 290 Kč

přihlásit se

Rozsah výuky: kurz probíhá 4 hodiny 
 
Čas výuky: kurzy probíhají v pátek nebo sobotu dopoledne od 9:00 do 13:00 nebo v pátek odpoledne 16:00 - 20:00. Konkrétní termín naleznete vždy u jednotlivých kurzů.
 

Témata pro úroveň chroničtí začátečníci

  • Předpřítomný čas prostý I - kurz je zaměřen na správné užívání jednoho z nejfrekventovanějších časů v angličtině a jeho srovnání s minulým a přítomným časem. Cílem kurzu je perfektně zvládnout a správně používat předpřítomný čas v praxi, rozumět rozdílům tam, kde český jazyk překládá oba časy stejně. Mám psa. I have a dog. x Mám psa dva roky. I have had the dog for two years. Přišla před hodinou. She came an hour ago. x Zrovna přišla. She has just come. Co jsi ráno udělal? What did you do in the morning? x Co jsi udělal od rána? What have you done since the morning?
  • Nepravidelná slovesa v základních časech - kurz je zaměřen na 30 základních nepravidelných sloves a jejich použití v přítomné, minulé, předpřítomné, budoucí rovině a v podmiňovacím způsobu. Cílem kurzu je vysvětlit používání nepravidelných sloves v jednotlivých časových rovinách, zafixovat jejich užití pomocí drilových cvičení. Ke slovesům, která si zde procvíčíte, patří: write, see, go, buy, speak, come, get, read, meet a další. Chodím do práce. I go to work. x Šel jsem do práce před hodinou. I went to work an hour ago. x On už odešel do práce. He has gone to work. x Půjdu do práce. I will go to work. x Šel bych do práce. I would go to work.
  • Rozdíly mezi prostou a průběhovou formou - kurz je zaměřen na srovnání průběhové a prosté formy v přítomném a minulém čase. Představeny budou i další frekventované časové roviny. Cílem kurzu je získat jasnou představu, v jakých situacích jsou jednotlivé formy používány a porozumět rozdílům tam, kde český jazyk překládá obě formy stejně. V kurzu si procvičíte věty typu: Obvykle vstávám v pět ráno.I usually get up at five in the morning. x Zrovna vstávám. I am getting up. Co jsi udělal, když Tom přišel? What did you do when Tom came? Co jsi zrovna dělal, když Tom přišel? What were you doing when Tom came?   
  • Způsobová (modální) slovesa I - kurz je zaměřen na 2 základní způsobová slovesa a jejich opisy -  can (opisný tvar: be able to) a must (opisný tvar: have to). Cílem kurzu je ovládnout modální slovesa a naučit se, v jakém případě je možné/nutné je nahradit opisem. Umím dobře plavat. I can swim well. x Jsem schopen uplavat 5 kilometrů. x I am able to swimm 5 kilometres. 
 
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 posluchačů.