2020 BUDOUCÍ KURZY Přípravný kurz k maturitě z angličtiny

Kód: 2020 BUDOUCÍ KURZY
Termín: 05. 10. - 05. 10.
Rozvrh výuky: ,
Lektoři:
Místo konání:
Cena: 0 Kč

přihlásit se

Pro koho je tento kurz určen?

Gramaticko-konverzační kurz „S Nepustilem k maturitě“ je primárně určen pro studenty posledního či předposledního ročníku SŠ.

Jaký je cíl kurzu?

Cílem kurzu je připravit studenty na všechny části státní maturity (poslech, didaktický text, čtení, mluvení), stejně tak na profilovou část (souvislá řeč na dané téma). V průběhu kurzu jsou proto zařazována poslechová cvičení, pozornost je věnována psaním slohových útvarů (neformální dopis, formální dopis, příběh, delší kompozice, životopis a článek.

Jak dlouho a často tento kurz probíhá?

Kurz je vyučován v rozsahu 70 hodin (po 60 minutách); dohromady 14 týdnů. Výuka probíhá 2x týdně; pondělí- středa nebo úterý – čtvrtek. První vyučovací blok v týdnu je 3 hodinový, gramaticky zaměřený; druhý vyučovací blok je 2 hodinový, zaměřený na konverzaci.

Jaká je náplň kurzu?

Z probírané gramatiky jsou to prosté a průběhové časy v činném rodě (přítomný, minulý, budoucí, předpřítomný, přítomná a minulá podmínka), trpný rod, vazba would like, be going to, vazba existenční a have got, nepřímá řeč, kondicionály a mnoho dalšího. Z témat konverzačních potom Osobní charakteristika, rodina, domov a bydlení, každodenní život, vzdělávání, volný čas a zábava, mezilidské vztahy, cestování a doprava, zdraví a hygiena, stravování, nakupování, práce a povolání, služby, společnost, zeměpis a příroda, reálie anglicky mluvících zení, ČR, Brna a Prahy.