N22 chz Dvouměsíční kurz němčiny pro chronické začátečníky

Kód: N22 chz
Termín: 25. 04. - 15. 06.
Rozvrh výuky: út + čt, 16.30 - 19.30
Lektoři:
Místo konání: Skleněná louka, Kounicova 23, II.patro
Cena: 4 100 Kč

KURZ JE OBSAZEN
přihlásit se jako náhradník

Tyto kurzy jsou určeny jednak pro absolventy našich kurzů pro úplné začátečníky a jednak pro ty, kteří s jazykem už mnohokrát začínali anebo si chtějí zopakovat a uspořádat gramatiku německého jazyka již dříve na určité úrovni osvojeného. 

Rozsah výuky: Kurz probíhá 2x týdně v rozsahu 15 lekcí po 3 hodinách. Celkem 45 hodin (45x60min).

Obsah kurzu: Cílem kurzu je probrat kompletně základní gramatiku jazyka - tedy práci s různými druhy sloves, zvládnutí základních časů, skloňování, stupňování, tvoření slov atd. Během kurzu se začíná pracovat s upravenými texty.

Úspěšní absolventi tohoto kurzu mohou pokračovat gramatickým kurzem A2 - mírně pokročilí nebo konverzací po CHZ, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.

Výukové materiály:  Němčina sada + CD. Učebnice si můžete zakoupit osobně v naší kanceláři, ale i přímo v učebně před zahájením kurzu, nebo si je můžete nechat zaslat poštou přes náš e-shop.

Před zahájením kurzu Vám doporučujeme vyplnit si rozlišovací test pro přesnější stanovení Vaší jazykové úrovně.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 posluchačů.