O metodě

V letech 81 - 83 jsem vyvinul netradiční metodu výuky cizího jazyka. Je to metoda, která neslibuje zázračně rychlé naučení, nýbrž tak rychlý vstup do jazyka, že další učení je zábavou. Této akcelerace dosahuje využitím psychologických zákonitostí - snaží se totiž imitovat proces vývoje jazyka u dítěte. Pro dítě jsou charakteristické tři souběžné procesy: pasivní, aktivní a integrační. Především

  • a) „malé děcko slyší všecko“ - je tu neustálé vnímání - tedy pasivní příjem - širokého spektra mluvené řeči;
  • b) dítě žvatlá - tedy stálým opakováním nejjednodušších prvků a struktur řeči si aktivně buduje předpoklady pro pozdější srozumitelné vyjadřování;
  • c) dítě si podvědomě mapuje gramatiku; tím je zajištěn vznik struktury, do níž se osvojené prvky ukládají.

U dospívajících a dospělých využívá tato metoda logického myšlení, což je jejich největší zbraň. Logické myšlení totiž dokáže uvedený integrační proces, tj. podvědomé mapování gramatiky, neuvěřitelně zkrátit, a to tak, že předvede tuto strukturu na vědomé úrovni a aktivním drilem ji převede z vědomí do podvědomí, kam vývojově patří. Díky takto zvládnuté struktuře se přejde na četbu originálních textů, což umožňuje onen široký pasivní záběr jazyka jako u dětí a zajistí styk s celým spektrem opravdového jazyka. Četba poskytuje nejen silnou motivaci, ale také materiál pro konverzaci, uvádí do stylistiky a zajišťuje nenásilný růst slovní zásoby bez biflování izolovaných slovíček.

Metoda se ujala v Brně ve druhé polovině osmdesátých let. V roce 1990 byla v Brně založena Nepustilova jazyková škola vyučující touto metodou, ve které jsou také školeni lektoři oprávnění touto metodou vyučovat. Za dobu své existence si škola díky kladným ohlasům ze strany posluchačů získala dobrou pověst nejen v brněnském regionu, nýbrž i v celé České republice. V roce 1988 vyšly první učebnice ve formě skript, v současné době jsou k dispozici nová, přepracovaná vydání učebnic němčiny a angličtiny, k oběma jazykům jsou nabízeny CD ve formátu MP3. Učebnice angličtiny byly převedeny do filmové verze jako videokurz. V roce 2001 vydala Nepustilova jazyková škola nová skripta němčiny pro úplné začátečníky a v roce 2002 nová skripta pro výuku francouzštiny.

Vladimír Nepustil, autor metody


Aktuality

27. 06. 2016

Provozní doba kanceláře - prázdniny

Provozní doba kanceláře NJŠ Sokolská 1 - prázdniny

13. 06. 2016

Letní jazykové kurzy 2016

Letní kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny Nepustilovou metodou a letní konverzační kurzy.

21. 03. 2016

Velikonoce

Provozní doba kanceláře NJŠ Sokolská 1: čtvrtek 24.3. 8.00-14.30 pátek st.svátek - ZAVŘENO pondělí - VELIKONOCE - ZAVŘENO Ve čtvrtek 24.3. probíhá výuka v jazykových kurzech jako...

Všechny aktuality

JEDINÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA V ČR S OPRÁVNĚNÍM PRO VÝUKU NEPUSTILOVOU METODOU

KVALITNÍ TÝM PROFESIONÁLNĚ VYŠKOLENÝCH LEKTORŮ

PROSTORNÉ, MODERNĚ VYBAVENÉ UČEBNY V CENTRU BRNA

PŘEHLEDNÝ A LOGICKÝ VSTUP DO JAZYKA

MOŽNOST NAHRAZENÍ ZMEŠKANÝCH HODIN

NAŠIMI KURZY PROŠLO DO DNEŠNÍHO DNE VÍCE NEŽ 50.000 SPOKOJENÝCH POSLUCHAČŮ